Městská policie Kladno - oficiální web


Vyhledávání

Vyhledávání

Nacházíte se zde: Titulní stránka

 
 

Časté dotazy

Znak MP Kladno
 

 
 

Co je to přestupek?

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně, nejde - li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví - li zákon výslovně, že je třeba úmyslného zavinění.


Kdy je strážník oprávněn instalovat TPZOV - tzv. "botičku"?

Strážník může nasadit technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla jen v případech, kdy mu to umožňuje § 17a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

Těmito případy jsou: ponechání vozidla na místě, kde je to v rozporu s místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, stojí - li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, je - li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje


Co dělat, když za stěračem svého vozidla naleznete tzv. parkovací lístek?

Na parkovacím lístku naleznete specifikaci přestupku, pro který byla výzva vystavena. Rovněž je zde uvedeno místo přestupkového jednání a údaje k vozidlu, kterým byl přestupek spáchán. Velmi důležitou informací je lhůta, ve které je třeba se dostavit na služebnu MP, jejíž adresa je taktéž uvedena na výzvě. K projednání přestupku s sebou potřebujete výzvu a doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

 

Co dělat, pokud nenaleznete své vozidlo na místě, kde jste jej zaparkovali?

Obraťte se na Policii ČR (linka 158) nebo přímo na nejbližší služebnu PČR. Policie je povinna ověřit, zda Vaše vozidlo nebylo odtaženo nebo odcizeno. Můžete se také obrátit na Městskou policii (linku 156). Ta prověří, zda se Vaše vozidlo nenachází v registru odtažených vozidel.


Kdy může strážník nařídit odtah vozidla?

Strážník městské policie rozhodne o odtažení vozidla, tvoří - li vozidlo překážku na pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 45 zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Odstranění vozidla z pozemní komunikace se provede na náklady jeho provozovatele. V § 2 písm. e) citovaného zákona je definována překážka provozu na pozemních komunikacích jako vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, například náklad, materiál nebo jiné předměty, vozidlo ponechané na pozemní komunikaci nebo závady ve sjízdnosti pozemní komunikace. Dále může nařídit odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti. Vozidlo se odstraní taktéž na náklad jeho provozovatele. O odtažení vozidla rozhoduje strážník.


Co se rozumí pojmem „osoba blízká“?

Pojem upravuje § 68 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec a manžel, partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmou vlastní.


Nedávno jsme si pořídili psa. Jaké povinnosti z toho vyplývají?

Každý pes musí být evidován na příslušném městském nebo obecním úřadě, a to již od 3 měsíců věku psa. Majitel také musí za svého psa platit příslušný roční poplatek. Výše těchto poplatků je upravena Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 02/11 o místních poplatcích. Pokud si psa vezmete z útulku Bouchalka v Buštěhradě, jste od poplatků osvobozeni. Poplatky se platí na finančním odboru Magistrátu města Kladna.

Každý chovatel je také povinen po svém psovi uklízet výkaly. Pokud majitel zanedbá povinnost úklidu, může v blokovém řízení zaplatit pokutu až do výše 10.000 ,- Kč.


Jak je upraven pohyb psů ve městě?

Pohyb psů ve městě Kladno upravuje Obecně závazná vyhláška č. 11/10/01 „O čistotě a pořádku ve městě“ – článek 7. V určitých lokalitách (viz níže) musí být pes na vodítku. V ostatních lokalitách může být na volno, ale musí mít náhubek. Existují však i místa, kam psi nesmí vůbec, například dětská hřiště.


Seznam veřejných prostranství, na nichž musí být pes veden pouze na vodítku:

 

Rozdělov

- nám. Jana Masaryka

- ul. Vítězná

 

Kladno - centrum

- ul. Čs. armády, ul. T.G. Masaryka, nám.Svobody, nám. Starosty Pavla, nám. 17. listopadu, ul. Ivana Olbrachta

- parky u Divadla (Dvořákovy sady), park ul. P. Bezruče, park u gymnázia (část nám. E. Beneše )

 

Kročehlavy

- náměstí Sítná, Václavák, park u Kauflandu

 

Dubí, Vrapice

- ul. Vrapická

 

Švermov

- ul. 28. října

- Havlíčkovo nám.

 
Zodpovídá:
2
Vytvořeno / změněno:
8.11.2008 / 7.6.2018
Hlasujte
Líbí 59%
Nelíbí 41%
Sdílejte
FacebookTwitterE-mail

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Kontakt

MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO
Magistrát města Kladna
272 52 Kladno
Zobrazit v mapě
Tel: +420 312 245 555
       +420 312 248 054
E-mail: mp.info@mestokladno.cz
E-mail podatelna: posta@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
156 - NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design  | redakční systém

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies