Městská policie Kladno - oficiální web


Vyhledávání

Vyhledávání

Nacházíte se zde: Titulní stránka > O městské policii > Stížnosti

 
 

Stížnosti

 

 
 
Městská policie hraje klíčovou roli v udržování veřejného pořádku a zajištění bezpečnosti obyvatel a ochrany jejich majetku. Kromě preventivních činností se městská policie zabývá i vymáháním dodržování zákonů a pravidel, což může někdy vést k nesouhlasu ze strany těch, kteří se dopustili přestupků. Je důležité si uvědomit, že i v takových případech mají občané plné právo vyjádřit své názory a podat stížnost na práci strážníků, pokud mají za to, že to situace vyžaduje.

Pokud máte pocit, že je potřeba upozornit na jakýkoliv aspekt práce městské policie, je vaše zpětná vazba vítána. Abyste svou stížnost podali co nejefektivněji, prosím, formulujte své připomínky jasně a konstruktivně a postupujte podle pokynů, které jsou k dispozici pro správné vyřízení vaší záležitosti. Vždy jsme zde, abychom vás vyslechli a společně hledali cesty k neustálému zlepšování služeb, které městská policie poskytuje.


Kde nás můžete kontaktovat:
Městská policie Kladno
Styk s veřejností
nám. Starosty Pavla č. 47
272 01 Kladno
Telefon: 312 604 103
E–mail: mp.info@mestokladno.cz


Definice stížnosti:
Stížnost je formální výraz nespokojenosti, kde občan, občanské sdružení nebo právnická osoba (dále jen "stěžovatel") upozorňuje na nesrovnalosti či nedostatky v činnosti strážníka. Stěžovatel přitom hledá ochranu vlastních práv a zájmů nebo práv a zájmů třetí osoby.

Stížnost může také poukazovat na chyby v práci strážníků městské policie, aniž by se stěžovatel domáhal ochrany konkrétních práv či zájmů.

Pokud stěžovatel má výhrady k blokové pokutě za přestupek, kterou mu strážník pravomocně uložil, může podat stížnost i v tomto směru.

Pokud se stížnost týká nevhodného chování strážníka při ukládání pokuty nebo rozhodnutí v blokovém řízení, je třeba postupovat dle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vyřízení takové stížnosti je pak vázáno na lhůtu 60 dnů, jak stanoví § 175 odst. 5 daného zákona.


Podávání stížností:
Stížnost můžete podat osobně nebo telefonicky u Mgr. Jany Dupové, zástupkyně ředitele pro výkon Městské policie Kladno, na čísle 312 604 103.

Vzhledem k tomu, že obecní policie je orgánem obce, lze na vyřizování stížností aplikovat obecná pravidla pro petic a stížnosti, která jsou stanovena podle § 102 odst. 2 písm. n) zákona o obcích. Tato pravidla určuje rada obce nebo starosta. Stížnosti směřující proti nevhodnému chování strážníka v jiných než správních záležitostech (např. při veřejných akcích) se obvykle adresují osobě vedoucí obecní policii (starosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva). Stížnosti na ředitele městské policie by měly být směrovány k zastupitelstvu obce.


Obsah stížnosti:
Stížnost by měla jasně uvádět jméno, příjmení a kontaktní adresu stěžovatele. Důležité je také specifikovat místo a popis situace, která je předmětem stížnosti, čas události a jakékoli další konkrétní informace, které mohou přispět k důkladnému prošetření stížnosti (například identifikační číslo strážníka nebo registrační značku služebního vozidla). Stížnost je považována za vyřízenou, když byla pečlivě prošetřena, byla přijata potřebná opatření a stěžovatel byl o výsledcích informován písemně nebo ústně.

 
Zodpovídá:
2
Vytvořeno / změněno:
8.11.2008 / 13.1.2024
Hlasujte
Líbí 57%
Nelíbí 43%
Sdílejte
FacebookTwitterE-mail

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


Kontakt

MĚSTSKÁ POLICIE KLADNO
Magistrát města Kladna
272 01 Kladno
Zobrazit v mapě
Tel: +420 312 245 555
       +420 312 248 054
E-mail: mp.info@mestokladno.cz
E-mail podatelna: posta@mestokladno.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
156 - NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design  | redakční systém

 

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

O cookies

Nastavení cookies

Tento web pro svoji správnou funkci využívá soubory cookies.

Více o cookies

Tyto soubory nám umožňují poskytnout návštěvníkům kvalitnější služby, protože nám například umožní získat anonymizované analytické údaje o používání tohoto webu.

Kompletní přehled cookies, které tento web využívá naleznete zde.

Skupiny cookies